Angličtina a Němčina ve Vlašimi
logo_an

CALLANOVA METODA

Kurzy angličtiny pro dospělé jsou vedené speciální Callanovou metodou. Tento efektivní konverzační způsob výuky je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty. Největší důraz klade na schopnost mluvit a rozumět. Díky ní se angličtině naučíte až 4x rychleji než v klasických jazykových školách.

O metodě

Metoda se vyvíjela 15 let na Cambridgeské univerzitě pod dohledem pana Robina Callana a v současné době podle ní vyučuje více než 600 registrovaných škol po celém světě.
Jde o způsob výuky, který kombinuje tzv. přímou metodu (kdy se studenti učí myslet a mluvit přímo v cizím jazyce bez překladu) s výukou gramatiky.
Na běžných hodinách výuky cizího jazyka se student dokáží soustředit jen 25 % času. Na hodinách vyučovaných Callanovou metodou je však student musí soustředit neustále. Učitel se totiž na studenty celou hodinu obrací s otázkami, které vyžadují bezprostřední odpovědi.
Tyto otázky se na hodinách několikrát opakují. V porovnání s jinými formami jazykové výuky tak studenti během hodin 4x častěji slyší a 4x častěji hovoří.
Tento způsob učení tedy vytváří podmíněný reflex. Používání jazyka je pak jako hra na piano nebo psaní na psacím stroji, kdy si student vybuduje rychlé reflexy, které nevyžadují složité přemýšlení.
Metoda podněcuje komunikaci v angličtině od první minuty výuky, učí studenty automaticky reagovat v anglicky mluvícím prostředí, upřednostňuje využití gramatiky v praxi a umožňuje zažít angličtinu přímo v reálných situacích.

Výuka probíhá v počtu max. 9 studentů, přičemž každý student se dostane ke slovu 4x častěji než v tradičních hodinách výuky cizího jazyka.
Nabízíme ale i individuální výuku přizpůsobenou Vašim časovým možnostem. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.
Metoda zaručuje vysokou úspěšnost i při skládání certifikovaných zkoušek z angličtiny.
Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné i pro lidi časově vytížené. Díky častému opakování si řadu věcí studenti zapamatují již na hodině a nemusí věnovat další čas domácí přípravě.

Členění Callanovy metody

Callanova metoda se člení na 12 úrovní – od úplných začátečníků po velmi pokročilé studenty.
Po absolvování 6. úrovně je student připraven na složení mezinárodně uznávané zkoušky PET (Preliminary English Test). Šestou úroveň student dokončí po 80‑100 vyučovacích hodinách (při studiu standardní metodou je potřeba absolvovat 320 hodin).
Na složení zkoušky FCE (First Certificate in English) je potřeba dosáhnout 11. a 12. úrovně.
Tato zkouška dokládá velmi pokročilé schopnosti studenta v oblasti anglické konverzace, psaní a čtení a je uznávaná zaměstnavateli nejen v zemích Evropské unie, ale také například v USA a Austrálii.