Angličtina a Němčina ve Vlašimi
logo_an

Pro výuku využíváme zejména přímé jazykové metody. Výuka angličtiny pro děti a mládež je založena na propracované metodice Helen Doron, výuka angličtiny dospělých zase na Callanově metodě. Výuka němčiny pro děti a mládež se inspiruje oběma přístupy a klade důraz na komunikaci v cizím jazyce.

CALLANOVA METODA

Kurzy angličtiny pro dospělé jsou vedené speciální Callanovou metodou. Tento efektivní konverzační způsob výuky je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty. Největší důraz klade na schopnost mluvit a rozumět. Díky ní se angličtině naučíte až 4x rychleji než v klasických jazykových školách.

O metodě

Metoda se vyvíjela 15 let na Cambridgeské univerzitě pod dohledem pana Robina Callana a v současné době podle ní vyučuje více než 600 registrovaných škol po celém světě.
Jde o způsob výuky, který kombinuje tzv. přímou metodu (kdy se studenti učí myslet a mluvit přímo v cizím jazyce bez překladu) s výukou gramatiky.
Na běžných hodinách výuky cizího jazyka se student dokáží soustředit jen 25 % času. Na hodinách vyučovaných Callanovou metodou je však student musí soustředit neustále. Učitel se totiž na studenty celou hodinu obrací s otázkami, které vyžadují bezprostřední odpovědi.
Tyto otázky se na hodinách několikrát opakují. V porovnání s jinými formami jazykové výuky tak studenti během hodin 4x častěji slyší a 4x častěji hovoří.
Tento způsob učení tedy vytváří podmíněný reflex. Používání jazyka je pak jako hra na piano nebo psaní na psacím stroji, kdy si student vybuduje rychlé reflexy, které nevyžadují složité přemýšlení.
Metoda podněcuje komunikaci v angličtině od první minuty výuky, učí studenty automaticky reagovat v anglicky mluvícím prostředí, upřednostňuje využití gramatiky v praxi a umožňuje zažít angličtinu přímo v reálných situacích.
Výuka probíhá v počtu max. 9 studentů, přičemž každý student se dostane ke slovu 4x častěji než v tradičních hodinách výuky cizího jazyka.
Metoda zaručuje vysokou úspěšnost i při skládání certifikovaných zkoušek z angličtiny.
Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné i pro lidi časově vytížené. Díky častému opakování si řadu věcí studenti zapamatují již na hodině a nemusí věnovat další čas domácí přípravě.

Členění Callanovy metody

Callanova metoda se člení na 12 úrovní – od úplných začátečníků po velmi pokročilé studenty.
Po absolvování 6. úrovně je student připraven na složení mezinárodně uznávané zkoušky PET (Preliminary English Test). Šestou úroveň student dokončí po 80 – 100 vyučovacích hodinách (při studiu standardní metodou je potřeba absolvovat 320 hodin).
Na složení zkoušky FCE (First Certificate in English) je potřeba dosáhnout 11. a 12. úrovně.
Tato zkouška dokládá velmi pokročilé schopnosti studenta v oblasti anglické konverzace, psaní a čtení a je uznávaná zaměstnavateli nejen v zemích Evropské unie, ale také například v USA a Austrálii.

HELEN DORON ENGLISH

Metody Helen Doron jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování znalostí se děti učí anglicky zcela přirozeně, stejně jako se naučily nebo učí svůj mateřský jazyk.
O metodě
Angličtina pro děti formou Helen Doron je určená pro děti od 3 měsíců do 18 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, díky které se anglicky naučí každé dítě, bez ohledu na to, jaký je jeho výchozí mateřský jazyk. Tuto výukovou metodu vyvinula britská lingvistka Helen Doron. Od roku 1985 se díky výuce metodou Helen Doron naučily anglicky již tisíce malých i větších dětí na celém světě.
Helen Doron English nabízí všechno, co dítě potřebuje, aby se domluvilo anglicky stejně dobře jako svým mateřským jazykem – komunikační schopnosti, správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobu.

Kdy začít s angličtinou?

Dětští psychologové doporučují začít s výukou jazyků ideálně již od narození. Dlouhodobé studie amerických vědců, kteří zkoumají lidský mozek, dokázaly, že nejlepších výsledků je dosaženo, když se s výukou začne co nejdříve. Do sedmi let jsou všechny vjemy související s jazykem ukládány do stejné oblasti mozku. Později se pro každou cizí řeč vytváří jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi.
Nejmenší děti v kurzech Helen Doron English nevnímají učení jako dril, nemají pocit, že musí dělat něco, co je nebaví. Výuku naopak berou jako u hru, při které prostě mluví anglicky. Nejmenším dětem ještě záleží na tom, jestli se na ně mluví česky, anglicky nebo třeba španělsky. I když jim řeknete, že tohle je učení, že takto se učí i velké děti ve škole, určitě jim to požitek z učení nijak nepokazí. Místo toho pro ně slova jako „učit se“ nebo „škola“ budou vyvolávat dojem něčeho veskrze pozitivního. Něčeho, co je bavilo, kde byly s kamarády a kde na sebe mohly být pyšné…